Cel akcji

Szanowni Państwo – Drodzy Czytelnicy

Mamy przyjemność i wielki zaszczyt zaprosić Was na premierę najnowszej książki Wojciecha Sumlińskiego pt. „Ksiądz. Historia zawierzenia silniejszego niż nienawiść i śmierć”, stanowiącą zapis nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń - a zupełnie nieznanych opinii publicznej - związanych z osobą księdza Stanisława Małkowskiego, ujawniających szereg wstrząsających tajemnic i odpowiedzi na pytania pozostające dotąd bez odpowiedzi. To historia inspirująca i niepokojąca, historia człowieka pokoju, człowieka wojny, człowieka zawierzenia – historia księdza, który, pomimo wyroku śmierci, prześladowań i zakazu odprawiania Mszy Świętej, pozostał wierny Kościołowi i prawdzie.

To nie przypadek, że wydarzenie to organizujemy 19 października, w rocznicę uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki, dla którego Stanisław Małkowski był najbliższym przyjacielem. Nie jest także dziełem przypadku, że na miejsce spotkania obraliśmy Częstochowę, duchową stolicę Polski, z której głos zawsze docierał głębiej i dalej niż z jakiegokolwiek innego miejsca w kraju.

Z tego miejsca, tego dnia, na kanwie wydarzenia, w którym udział wezmą bliscy i przyjaciele obu kapłanów, raz jeszcze pragniemy zaapelować o prawdę, która jest kolejną ofiarą zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce. Nasz apel sformułujemy w formie petycji i przekażemy przedstawicielom najwyższych władz.

Od trzydziestu lat w sprawę morderstwa, które stało się fundamentem III RP – bo to na jego kanwie zawarto szereg paktów i układów z udziałem najważniejszych osób w państwie - wpisywane są kłamstwa i fałsz. Prokurator Andrzej Witkowski, który dwukrotnie prowadził śledztwo w tej sprawie i dwukrotnie w kluczowym momencie był od niego odsuwany, zdobył dowody, że w zbrodnię, której ofiarą padł kapelan Solidarności, oraz w jej następstwa uwikłani są bardzo wpływowi ludzie. Inni bardzo wpływowi ludzie od lat nie chcą dopuścić do jej wyjaśnienia, gdyż obawiają się, że złamią zmowę milczenia i spowodują lawinę.

Prokurator Witkowski złożył publiczną deklarację, iż po przywróceniu śledztwa w pół roku wykaże prawdę o tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz o wszystkich wydarzeniach, które się z nią wiążą. Wciąż zatem istnieje szansa na poznanie całej prawdy o sprawie, która nie jest historyczną, lecz czymś, co wciąż trwa - a tym samym szansa na odzyskanie naszej najnowszej historii w prawdzie. Tylko konsolidacja i współdziałanie szeroko rozumianych środowisk, którym ta sprawa nie jest i nigdy nie była obojętną, pomoże osiągnąć ten cel. Wierzymy, że w drodze do jego realizacji będziecie Państwo z nami.

Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 15:30 mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze – premiera książki pt. „Ksiądz” i podpisywanie petycji w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 67/71 o godzinie 17:30. Szczegóły wkrótce.

Zespół Wydawnictwa WSR

Petycja

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości RP

Do wiadomości:
Szanowny Pan Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze

Ponawiamy prośbę do Pana Ministra o przywrócenie bądź o wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prokuratora Andrzeja Witkowskiego do śledztwa w sprawie wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszko.

Od trzydziestu trzech lat w sprawę zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszko wpisywane są kłamstwa i fałsz. Prokurator Andrzej Witkowski, który dwukrotnie prowadził śledztwo w tej sprawie i dwukrotnie w kluczowym momencie był od niego odsuwany zdobył dowody, że w zbrodnię, której ofiarą padł ksiądz Popiełuszko, uwikłani są bardzo wpływowi ludzie. Inni bardzo wpływowi ludzie od lat nie chcą dopuścić do jej wyjaśnienia, gdyż obawiają się, że złamią zmowę milczenia, a tym samym spowodują lawinę. To dlatego chronieni przez wpływowych protektorów inspiratorzy zbrodni ze wszystkich dotychczasowych opresji wychodzą obronną ręką. To dlatego też prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu, który oskarżał w trzystu sprawach o zbrodnię i nigdy nie poniósł sądowej porażki, aż dotąd uniemożliwiano ukończenie śledztwa, w kwestii którego złożył publiczną deklarację, iż w pół roku wykaże prawdę o tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Po Apelu wielu osób, z wielu różnych stron – w tym także naszej Petycji dotyczącej przywrócenia śledztwa w rzeczonej sprawie prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu – na początku 2016 roku pojawiła się nadzieja, że ta kluczowa sprawa dla zrozumienia i odkłamania najnowszej historii Polski znajdzie pozytywną pointę. Wskazywały na to rozmowy i spotkania z udziałem prokuratora Witkowskiego, które zostały zainicjowane przez Pańskich najbliższych współpracowników, a które zdawały się wskazywać, iż prokurator Witkowski otrzyma sześć miesięcy zaufania, o które prosił, a które według jego publicznie składanych deklaracji stanowią wystarczający czas, by zakończył śledztwo w sprawie najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL. Tak krótki termin zakończenia śledztwa był i jest możliwy tylko dlatego, że Andrzej Witkowski dysponuje wyjątkowym doświadczeniem i unikalną wiedzą dotyczącą tej sprawy, która bynajmniej nie jest sprawą historyczną, lecz czymś, co wciąż trwa.

Niestety, stało się inaczej.

W czerwcu 2016 okazało się, iż – jak to określono – „z przyczyn formalno-prawnych” koncepcja śledztwa Andrzeja Witkowskiego nie znalazła uznania w oczach kierownictwa prokuratury oraz kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Śledztwo dotyczące wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, jej następstw oraz zawartych na jej kanwie paktów i układów przekazano w ręce nieznającego szczegółów sprawy prokuratora – wraz z kilkoma śledztwami dotyczącymi zabójstw księży dokonanych w latach osiemdziesiątych minionego wieku oraz wraz z kilkudziesięcioma innymi śledztwami. Jeden człowiek został zatem obciążony prowadzeniem kilkudziesięciu trudnych i ważnych spraw, gdy tymczasem już tylko dogłębne zapoznanie się z całością jednej z nich, prowadzonej przez Andrzeja Witkowskiego i zespół jego współpracowników, to praca na wiele lat – czas, którego nie mamy. Jest oczywiste, że to nie może skończyć się dobrze.

Szanowny Panie Ministrze.

Obecny etap jest prawdopodobnie ostatnim, w którym istnieje szansa na wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci księdza Jerzego, a których wyjaśnienie jest kluczem do zrozumienia i wyjaśnienia wielu tajemnic III RP opatrzonych aż dotąd klauzulą najwyższej tajności. Andrzej Witkowski z grupą współpracowników zebrał dowody na kluczową rolę wojskowych służb specjalnych, polskich i rosyjskich, w zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki i zamierzał pokazać, że wyjaśnienie tej sprawy oraz wszystkich związanych z nią aspektów, przekroczy jej ramy i przywróci nam najnowszą historię Polski w prawdzie.

Zwracamy się zatem do Pana Ministra z gorącą prośbą o przywrócenie prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu - bądź o wykorzystanie jego wiedzy i doświadczenia – do rzeczonego śledztwa dotyczącego okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni w powojennej Polsce, której wyjaśnienie przywróci Polakom najnowszą historię naszego kraju w prawdzie.

Z wyrazami szacunku

Popieram powyższą petycję:

Klikając „Podpisuję!” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Wojciech Sumliński Reporter, ul. Robotnicza 37A, 21-500 Biała Podlaska danych osobowych zawartych w powyższym formularzu. Jeśli nie chcesz w przyszłości dostawać informacji o tej, ani o innych naszych działaniach, odznacz pole powyżej.

Liczba podpisów: 5681
Pomóż nam zebrać 100.000 podpisów!

(c) 2017 Wydawnictwo Wojciech Sumliński Reporter.
Strona używa tzw. plików cookies w celu monitorowania jakości usług za pomocą narzędzia Google Analytics.